• Sterftecijfers

    Sterftecijfers 2012

    In welk ziekenhuis heb ik de meeste kans om te overlijden?

    Onderstaand zijn de landelijke sterftecijfers per diagnosegroep gefilterd weergegeven. Deze zijn afkomstig van de officieel gepubliceerde sterftecijfers per ziekenhuis in Nederland.

    Selecteer één van de onderstaande diagnosegroepen om een overzicht te bekijken.

    Wat is een SMR-score? (consumentenbond-leeswijzer)

Diagnosegroep Overzicht/Ziekenhuis
HSRM
Endocrieneziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen en aandoeningen van immuunsysteem
Aandoeningen van vocht- en elektrolytenhuishouding
Diabetes mellitus met complicatie
Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Sepsis (behalve tijdens bevalling)
Letselenvergiftiging
Intracraniaal letsel
Heupfractuur
Complicatie v chir procedure of med zorg
Complicatie v hulpmiddelen, impl of transpl
Nieuwvormingen
Colonkanker
Borstkanker
Leukemie
Maagkanker
Longkanker en bronchuskanker
Non-Hodgkin lymfoom
Slokdarmkanker
Alvleesklierkanker
Blaaskanker
Nng tumoren of tumoren van onzekere aard
Kanker van rectum en anus
Prostaatkanker
Metastasen
Symptomen; klachten; niet nader omschrevenen overige aandoeningenen factoren die de gezondheid beïnvloeden
Shock
Ziekten van ademhalingsstelsel
COPD en bronchiëctasie
Pneumonie
Ov aandoeningen vd onderste luchtwegen
Pleuritis, pneumothorax, klaplong
Aspiratiepneumonie door voedsel, braken
Ziekten van bloed en bloedvormendeorganen
Deficiënties en andere anemie
Ziekten van hart en vaatstelsel
Trombose of embolie v aorta en arteri
Acuut myocardinfarct
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
Aneurysmata v aorta en overige arteri
Hartklepaandoeningen
Hartritmestoornissen
Perifere en viscerale atherosclerose
Acute cerebrovasculaire aandoening
Pulmonale hypertensie
Overige circulatoire aandoeningen
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen
Hartfalen, zonder hypertensie
Ziekten van spijsverteringsstelsel Intestinaleinfectie
Diverticulose en diverticulitis
Gastrointestinale bloeding
Darmobstructie zonder hernia
Overige leveraandoeningen
Leveraandoeningen, alcohol-gerelateerd
Galwegaandoeningen
Overige gastrointestinale aandoeningen
Ziekten van urogenitaalstelsel
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen
Chronische nierziekten
Urineweginfecties
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Coma, stupor en hersenbeschadiging